กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ปี2019
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมประดู่ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก 2562 (World Toilet Day 2019)
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online