กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ รณรงค์วันส้วมโลกโดยการทำความสะอาดห้องน้ำไห้สะอาดและปลอดภัยสะดวกต่อการใช้งาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ
Online