กิจกรรมรณรงค์”วันส้วมโลก”รพ.สต.บ้านเนินดินแดง
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเนินดินแดง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรม”วันส้วมโลก”ประจำปี2562 เพื่อให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาส้วมให้สะอาด เพียงพอและได้มาตรฐานตามHAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านเนินดินแดง
Online