กิจกรรมวันล้างส้วมโลก ประจำปี 2562
กิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก ประจำปี 2562
ที่รพ.สต.บ้านซับสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
Event info
Start date: November 22, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านซับสำราญ
Online