กิจกรรมวันล้างส้วมโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ
บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมกันทำกิจกรรมล้างส้วมและห้องน้ำ ในวันล้างส้วมโลก
Event info
Start date:
End date:
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ
Online