กิจกรรมวันล้างส้วมโลก รพ.สต.ทุ่งนาเลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.ทุ่งนาเลา ร่วมกิจกรรมวันล้างส้วมโลก โดยการจัดกิจกรรมใน รพ.สต.โดยเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้
Event info
Start date: November 25, 2019
End date: November 25, 2019
Organization: รพ.สต.ทุ่งนาเลา
Online