กิจกรรมวันล้างส้วมโลก รพสต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใต้รูปแบบ ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดส้วมในสถานบริการ วัด สวนสาธารณะ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.ละอุ่นเหนือ
Online