กิจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมใน รพ.สต.เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์
Online