กิจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.ทุ่งนาเลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมรณรงค์วันล้างส้วมโลก
Event info
Start date: November 25, 2019
End date: November 25, 2019
Organization: รพ.สต.ทุ่งนาเลา
Online