กิจกรรมวันส้วมโลก รพ.เกาะเต่า
วันที่ 19 พ.ย. 62 โรงพยาบาลเกาะเต่า จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก เพื่อเป็นการสร้างกระแสวันส้วมโลก และให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ตามมาตรฐาน HAS ภายใต้หัวข้อ “Safe Toilets For All
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: รพ.เกาะเต่า
Online