กิจกรรมวันส้วมโลก โรงพยาบาลบัวลาย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลบัวลาย ได้จัดกิจกรรม “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for All) ทำความสะอาด ปรับปรุง พัฒนาส้วมให้สะอาด พร้อมใช้งาน และส่งเสริมประชาชนใช้ส้วมอย่างถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online