กิจกรรมวันส้วมโลก โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหัดระนอง
วันที่22พฤศจิกายน 2562 นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทัพ นายเเพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ ได้มอบหมายให้งานอนายมัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกะเปอร์ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและประชาชนเห็นความสำคัญกับการพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน สะอาด พอเพียง และปลอดภัย
Event info
Start date: November 22, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: โรงพยาบาลกะเปอร์
Online