กิจกรรมวันส้วมโลก 62 รพ.สต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางรัก ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 ทำความสะอาด พัฒนาส้วมสำหรับประชาชนทั่วไป และส้วมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ณ รพ.สต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 27, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก
Online