กิจกรรม “วันส้วมโลก”
25 พฤศจิกายน 2562เจ้าหน้าที่ รพ.สตงหนองอีหล่อ ร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก ทำความสะอาดห้องส้วมที่ รพ.สต.หนองอีหล่อ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
Event info
Start date: November 25, 2019
End date: November 25, 2019
Organization: รพ.สต.หนองอีหล่อ
Online