ทำความสะอาดห้องน้ำ(วันส้วมโลก)
เจ้าหน้าที่รพ.สต.บัวยาง ต.ดุมใหญ่  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมล้างห้องน้ำ ในวันส้วมโลก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.บัวยาง
Online