ท้ายบ้านใหม่ สุขสันต์ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก
วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ   จัดกิจกรรม ทำความสะอาดส้วม ทำสมุนไพรดับกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ   สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด  เนื่องใน  วันส้วมโลก  (World Toilet  Day  2019 )  
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่
Online