รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันสสอ.หนองม่วงไข่NMK
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายรณกฤต เตชวงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ ได้นำข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทั้ง ๖ แห่ง โดยการนำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง พร้อมใจกันรณรงค์ล้างทำความสะอาดส้วมพร้อมกันในทุกหน่วยงานในวันส้วมโลก World Tiolet Day วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามมติขององค์การสหประชาชาติ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สสอ.หนองม่วงไข่
Online