รณรงค์ล้างส้วมโลก
19พฤศจิกายน2562  โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ล้างส้วม ทำความสะอาดห้องน้ำ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
Online