รณรงค์ล้างส้วมโลก 2019 รพ.สต.บ้านเขาปฐวี
รณรงค์ล้างส้วมโลก 2019 รพ.สต.บ้านเขาปฐวี โดยการทำความสะอาดทั้งหน่วยบริการเป็นจำนวน 6 ห้อง
Event info
Start date: November 20, 2019
End date: November 20, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาปฐวี
Online