รณรงค์ล้างส้วมโลก 2019 รพ.สต.บางคลาน
รณรงค์ทำความสะอาดหัองน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online