รณรงค์ล้างส้วมโลก 2019 รพ.สต.หนองกลางดง
รณรงค์ล้างส้วมโลก 2019 รพ.สต.หนองกลางดง โดยทำความสะอาด ทั้งหน่วยบริการ เป็นจำนวน 4 ห้อง
Event info
Start date: November 20, 2019
End date: November 20, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดง
Online