รณรงค์ล้างส้วมโลก
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา รณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำรพ.
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.พระทองคำฯ นครราชสีมา
Online