รณรงค์ล้างส้วม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสาขาวัดบางปิ้ง สมุทรปราการ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสาขาวัดบางปิ้ง จัดกิจกรรมล้างส้วม เนื่องใน วันส้วมโลก”World Toilet Day โดยมีกิจกรรมล้างห้องน้ำให้สะอาด สำรวจห้องน้ำ ให้ตรงตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง
Online