รณรงค์ล้างส้วม
บุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ล้างส้วม ในเขตโรงพยาบาล
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization:
Online