รณรงค์วันส้วมโลกปี 2019 รพ.สต.โคกหม้อ
กิจกรรมวันส้วมโลก ปี 2019 รพ.สต.โคกหม้อ ได้ทำความสะอาดห้องน้ำสำหรับบริการผู้ป่วยจำนวน 3 ห้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ
Online