รณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.เขาล้าน
รพ.สต.เขาล้านได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก 19 พฤศจิกายน 2562 ตามเกณฑ์ HAS โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวก และปลอดภัยจากการใช้งาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.เขาล้าน
Online