รณรงค์วันส้วมโลก 2019 รพ.สต.โคกหม้อ
กิจกรรมวันรณรงค์วันส้วมโลก ปี 2019 รพ.สต.โคกหม้อ ได้ทำความสะอาดห้องนำ้สำหรับบริการผู้ป่วยจำนวน 3 ห้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online