รณรงค์สอนเรื่องการใช้ส้วมให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรงคราม และรณรงค์ล้างส้วม
รณรงค์สอนเรื่องการใช้ส้วมให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรงคราม และรณรงค์ล้างส้วม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลนภาลัย ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
Online