รณรงค์ส้วมโลก รพ.สต.ตะคร้อ
วันที่ 19 พ.ย 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ ได้จักกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน โดยมรการทำความสะอาด และติดป้ายเตือน และพัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐาน Has
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online