รณรงค์​วันส้วมโลก​ ปี2562​ รพ.สต.บางพระเหนือ
19​พย.62​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ ตำบลบางพระเหนือ​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางขุนแพ่ง​ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก​ ประจำปี2562​ ภายใต้คำขวัญ​ “ส้วมปลอดภัย​ สุขใจ​ทุกคน” ( SafeToilets​ for​ All)​เพื่อส่งเสริมให้แต่ละละหน่วยงานทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดถูกสุขอนามัยพร้อมใช้อยู่เสมอ​ และให้ความรู้ผ่านLine, Facebook​ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online