รณรงค์​วันส้วมโลก​ 2562​ รพ.สต.บ้านระวิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระวิ​   ตำบลบางพระเหนือ​ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์​วันส้วมโลก​ (World Toilet  Day)​ประจำปี2562​ภายใต้กิจกรรม​”้วมปลอดภัย​ สุขใจทุกคน” (Safe Toilet​s  for  All)​โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติดรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: รพ.สต.บ้านระวิ
Online