รณรงค์​วันส้วมโลก
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาดส้วมแะ บริเวณ
Event info
Start date: November 18, 2019
End date: November 18, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์​
Online