รพ.สต.กุดพิมาน​ สสอ.ด่านขุนทด​ นครราชสีมา​ ร่วม​กิจกรรม​วัน​ล้าง​ส้วม​โลก​19​พ.ย.2562​
รพ.สต.กุดพิมาน​ สสอ.ด่านขุนทด​ นครราชสีมา​ ร่วม​กิจกรรม​วัน​ล้าง​ส้วม​โลก​19​พ.ย.2562​
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: รพ.สต.กุดพิมาน​ สสอ.ด่านขุนทด​ นครราชสีมา​
Online