รพ.สต.บ้านปงถ้ำ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.บ้านปงถ้ำ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก ทำความสะอาดส้วมในหน่วยงาน ทั้งหมด 5 ห้อง ตามหลักมาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 23, 2019
Organization:
Online