รพ.สต.ปลาบดาบ จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุง และพัฒนาส้วมให้สะอาด ได้มาตรฐาน HAS เนื่องในวันสัวมโลก
รพ.สต.ปลายดาบ จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมเนื่องในวันสัวมโลก 19 พ.ย.62 (World Toilet Day) โดยทำความสะอาด ปรับปรุง และพัฒนาส้วมให้สะอาด ได้มาตรฐาน HAS เนื่องในวันสัวมโลก  โดย จนท.รพ.สต.ปลายดาบ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทุกท่าน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.ปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
Online