รพ.สต.สระตะเฆ่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก
กิจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.สระตะเฆ่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วม ให้ได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่
Online