รพ.สต.สุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
รพ.สต.สุขัง ร่วมรณรงค์ ทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพียงพอพร้อมใช้ สำหรับผู้มารับบริการทุกคน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online