ร่วมพัฒนาส้วมวัดพรุชบา และต้อนรับ รองอธิบดี กรมอนามัย เข้าเบี่ยมชมวัดพรุชบา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Event info
Start date: November 14, 2019
End date: November 14, 2019
Organization:
Online