วันที่ 19 พ.ย.62 รพ.สต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รณรงค์วันส้วมโลก
วันที่ 19 พ.ย.62 รพ.สต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมเพื่อรองรับบริการผู้ป่วยที่มารับบริการ และเป็นการรณรงค์วันส้วมโลก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 25, 2019
Organization:
Online