ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางน้ำเปรี้ยว จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ร่วมกันทำความสะอาดส้วม ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ณ จำนวน 4 ห้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online