สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2562
นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสอ.แม่ทะ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ๒๕๖๒ (World Toilet Day 2019) เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างกระแสวันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”(Safe Toilets for All) โดยจัดกิจกรรม ทำความสะอาดส้วมในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สสอ.แม่ทะ
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online