สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online