สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สาธารณสุขอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน “Safe Toilets for All” ส่งเสริมให้มีส้วม ที่ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online