ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน
รพ.สต.ละมอ และ อสม. ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยและส้มป่อยและโรงเรียนวัดมงคลสถาน  จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงและพัฒนาส้วม  ให้สะอาดและได้มาตรฐาน HAS  รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online