อสม.จิตอาสาล้างห้องน้ำ
เนื่องในวันล้างส้วมโลก วันที่ 19 พ.ย. 2562  อสม.ต.สระแก้ว และ เจ้าหน้าที่รพ.หนองหงส์  ได้จัดกิจกรรมล้างห้องน้ำและทำความสะอาด วัดพระธาตุมงคลวนาราม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.หนองหงส์
Online