โรงพยาบาลบัวลาย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก   
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลบัวลาย ได้จัดกิจกรรม    “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets  for All)  ทำความสะอาด ปรับปรุง พัฒนาส้วมให้สะอาด พร้อมใช้งาน และส่งเสริมประชาชนใช้ส้วมอย่างถูกต้อง
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: Hospital
Online