โรงพยาบาลบางระกำ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลบางระกำ จัดรณรงค์ทำความสะอาดส้วม พัฒนา และปรับปรุงส้วมในพื้นที่ โดยเฉพาะส้วมในอาคารผู้ป่วยนอก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
Online