โรงพยาบาลบางระกำ จัดรณรงค์วันส้วมโลก
โรงพยาบาลบางระกำ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนาส้วมผู้อาคารผู้ป่วยนอก ให้ได้มาตรฐาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลบางระกำ
Online