โรงพยาบาลบางระกำ รณรงค์วันส้วมโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลบางระกำ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ส้วมในพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลบางระกำ
Online