โรงพยาบาลบางระกำ รณรงค์วันส้วมโลก
โรงพยาบาลบางระกำ จ.พิษณุโลก จัดรณรงค์ทำความสะอาด พัฒนาส้วมตึกผู้ป่วยนอก ให้ได้มาตรฐาน เนื่องในวันส้วมโลก ปี 2562
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online